Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-29T18:44:22+02:00
Luteranizm:
1.Odrzucenie dogmatów ustanowionych przez sobory i papieży z wyjątkiem wniosków czterech pierwszych soborów powszechnych
2.Głową Kościoła nie jest papież, ale Jezus Chrystus, będący jedynym pośrednikiem w zbawieniu
3.Wiara jest ufnością wobec Boga i posłuszeństwem jego woli, a dopiero owocem wiary są dobre uczynki.
anglikanizm:
1.Zachowanie dogmatów wiary katolickiej, ustalonych w pierwszych wiekach chrześcijaństwa.
2 Zachowano hierarchię Kościoła.
3 Rozwiązano zakony.
4 Rok kościelny rozpoczynał się adwentem.
5Nakazał uznanie przeistoczenia, komunię.
6 Zachowano celibat, śluby zakonne, msze prywatne oraz spowiedzi konfesyjne.
7 Mało różnił się od wiary rzymsko-katolickiej.
kalwinizm:
1Podstawą kalwinizmu jest nauka o predestynacji - przeznaczenie, przekonanie, ze los człowieka
jest z góry wyznaczony przez Boga i niezależny od ludzi.
2 Uznanie zwierzchnictwa władzy świeckiej nad kościelną.
3Wierni sami wybierają biskupów.
4 Ascetyzm - prostota, powściągliwość, oszczędność.
5 Człowiek jest narzędziem w rękach Boga.
6 Bogactwo będące wynikiem pracy jest darem od Boga.
6 1 6