Korzystając z mapy przemysłu Azji, uzupełnij tabelę. Wpisz w odpowiednie kolumny nazwy ośrodków przemysłowych, surowców mineralnych oraz gałęzi przemysłu przetwórczego, znajdujących się w danych okręgach.

Bardzo prosze o jak najszybszą pomoc

1

Odpowiedzi

2010-01-19T14:42:46+01:00
Okrąg przemysłowy: Kuźniecki
Ośrodki przemysłu: Nowosybirsk i Nowokuźnieck
Surowce mineralne: rudy żelaza i węgiel kamienny
Gałęzie przemysłu przetwórczego: spożywczy i hutniczy

Okrąg przemysłowy: Zagłębie Damodar
Ośrodki przemysłu: Asansol
Surowce mineralne: węgiel kamienny
Gałęzie przemysłu przetwórczego: hutniczy

Okrąg przemysłowy: Dalekowschodni
Ośrodki przemysłu: Władywostok
Surowce mineralne: rudy cynku i ołowiu
Gałęzie przemysłu przetwórczego: spożywczy
92 4 92