Odpowiedzi

2010-01-19T13:57:22+01:00
Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; poszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika "Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij je; po co jeszcze ziemię wyjaławia". Lecz on mu odpowiedział: "Panie jeszcze na ten rok pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz je wyciąć".

Łk 13, 6-9


Streszczenie: Pewien człowiek zasadził w swej winnicy drzewo figowe. Wkrótce okazało się, że jest ono nie urodzajne i nie daje owocu. Człowiek poradził się ogrodnika, ten powiedział mu, że ma poczekać jeszcze jeden rok i może, przy odpowiedniej pielęgnacji wyda na świat owoce. Jeśli tak się nie stanie, drzewo niech będzie wycięte....

Analiza: Drzewo z Ewangelii miało bardzo dobre warunki do rozwoju. Mimo korzystnej sytuacji nie wydawało owocu. Logika nakazuje takie drzewo wyciąć. Opowieść ta ukazuje, że każdemu trzeba dać drugą szansę, Bóg daje szansę, aby człowiek mógł go pokochać i dostrzec wszelkie dobro. Nie przekreśla go, jest cierpliwy. Przypowieść ta jest ostrzeżeniem, aby za szybko nie przekreślać danego człowieka, bowiem każdemu człowieku powinna być dana druga szansa.
124 4 124