Przeczytaj opis doświadczenia i obserwacje.Sformułuj wniosek.Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu bromowodorowego.

Do probówki z bromowodorem dodano wody z oranżem metylowym. Następnie zamknięto probówkę korkiem i ostrożnie nim wstrząśnięto
Obserwacje: Oranż metylowy zabarwia się na czerwono.
Wniosek:
Równanie reakcji:

Proszę o pomoc !!!!!!!!

1

Odpowiedzi

2009-09-29T19:26:36+02:00
Wniosek: bromowodór ma odczyn kwasowy, więc w roztworze przeważają jony H⁺ (oranż metylowy w środowisku kwasowym barwi się na czerwono).

Równanie reakcji:
HBr + H₂O -> H⁺ + Br⁻

Obecność kationu wodoru sprawia, że bromowodór jest kwasowy.
375 3 375