Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T13:55:07+01:00


1) przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,

2) strzec autorytetu Rzeczypospolitej Polskiej oraz dążyć do pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa,

3) racjonalnie gospodarować środkami publicznymi,

4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywać powierzone zadania,

5) dochowywać tajemnicy państwowej i służbowej,

6) rozwijać własną wiedzę zawodową,

7) godnie zachowywać się w pracy oraz poza nią.
1 5 1