Klasa: II gim. Dział: Ciepło-->Bilans Cieplny

Do wanny zawierającej 60l wody o temperaturze 20*C dolano 30l gorącej wody. Po wymieszaniu temperatura wyniosła 40*C. Jaka jest temperatura gorącej wody?

dane:
woda zimna(20*C)
m1= 60l= ile kg?
c= 4200
t1= 20*C

woda gorąca:
m2= 30l= ile kg?
c= 4200j

znana nam jest jeszcze temp. mieszaniny(40*C).

szukane: temperatura gorącej wody= t2?

1

Odpowiedzi

2009-09-30T01:27:45+02:00
Z bilansu cieplnego:

m₁c₁ΔT = m₂c₂ΔT
m₁c₁(tk-t1) = m₂c₂(t2-tk)

dane:
woda zimna(20*C)
m1= 60l= 60kg
c= 4200
t1= 20*C

woda gorąca:
m2= 30l= 30kg
c= 4200

tk = 40*C

m₁c₁(tk-t1) = m₂c₂(t2-tk)
c₁ = c₂ --> można skrócić

m₁(tk-t1) = m₂(t2-tk)

60 * (40 - 20) = 30 * (t2 - 40)
1200 = 30t2 - 1200
2400 = 30t2
t2 = 80*C