Odpowiedzi

2010-01-19T14:58:41+01:00
Ślady najstarszego osadnictwa pochodzą z neolitu (7000 r. p.n.e.). Pierwszą cywilizację stworzyły jednak dopiero plemiona Celtów (przez Rzymian zwani Brytami).

Przybyli oni z Europy Środkowej w VII w. p.n.e. i do II w. p.n.e. zasiedlili całe Wyspy Brytyjskie. Jedynie w północno-wschodniej części Szkocji przetrwały plemiona Piktów, stopniowo jednak zasymilowanych.

Podbój Anglii, Walii i południowej Szkocji przez Rzymian przekształcił te ziemie w rzymską kolonię. Na Wyspach rozprzestrzeniło się wówczas chrześcijaństwo, które łącząc się z tradycją celtycką doprowadziło do wykształcenia się Kościoła Celtyckiego.

Panowanie Rzymian trwało od I do V w. n.e. Wiek V i VI to okres najazdów plemion germańskich: Anglów, Sasów i Jutów. Wyparli oni Brytów na północ i północny zachód (dzisiejsza Szkocja i Walia), natomiast w Anglii utworzyli 7 anglosaskich królestw, tzw. heptarchii i ponownie schrystianizowali kraj.