Przetłumaczy ktoś tylko nie w tych tłumaczach polsko angielskich xdd
Jakby co to jest list ;pp

Dear sir
I am writing to complain about the lack of cycle tracks on our roads. There was an article in your newspaper lat week about cycling and you asked readers to write and give you their views.
I go to school by bike every day. My school is in Stratford. There is a cycle track for part of the way between my home and the school but not all the way. . I have to ride on a busy main road for some of the journey and this is quite dangerous. Yesterday, I was cycling on this road when a lorry overtook me. It was going very fast and in nearly knocked me off my bike. Most fo my friends cycle to school and they want more cycle tracks too.
We think there should be a cycle track all the way from Wellesbourne to Stratford. This would be safer for the cyclists and for the motorists too.

Yours faithfully

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T16:59:30+01:00
Drodzy panowie

Piszę by ponarzekać na brak ścieżek rowerowych na naszych drogach. Ostatnio był artykuł w gazecie o ścieżce rowerowej i zwrócił się Pan do czytelników do pisania i dania swoich poglądów.
Jeżdżę do szkoły na rowerze codziennie. Moja szkoła jest w Stratford. Jest kawałek ścieżki między moim domem i szkołą, ale nie do końca. Muszę jechać przez ruchliwą drogę główną dla niektórych podróżnych jest to dość niebezpieczne. Wczoraj byłem na rowerze na tej drodze, gdy samochód ciężarowy wyprzedził mnie. To się działo bardzo szybko i prawie potrącił by mnie. Większość moich znajomych chodzi do tej do szkoły i chcą więcej rowerowych ścieżek.
Uważamy, że należy zrobić ścieżki przez całą drogę z Wellesbourne do Stratford. Byłoby to bezpieczniejsze dla rowerzystów i dla kierowców również.

Z poważaniem

Ja tak to rozumiem ;)
Pozdrawiam
  • Użytkownik Zadane
2010-01-19T17:12:16+01:00

Szanowny Panie/Pani
Piszę, by wyrazić swoje niezadowolenie w sprawie braków ścieżek rowerowych w naszym mieście. Nie dawno ukazał się w waszej gazecie artykuł o jeżdżeniu na rowerze, i poprosiliście czytelników o ich zdanie. Codziennie jeżdżę do szkoły rowerem. Moja szkoła mieści się w Stratford.Na części drogi między moim domem a szkołą jest ścieżka rowerowa, ale nie obejmuje ona całej drogi. Muszę jeździć zatłoczoną główną drogą, przez część podróży, i jest to dość niebezpieczne. Wczoraj, gdy jechałem po tej ulicy, mięła mnie ciężarówka . Jechała bardzo szybko, i prawie strąciła mnie z roweru. Dużo z moich przyjaciół jeździ do szkoły, i tak jak ja chcą więcej ścieżek rowerowych.Myślę że ścieżki rowerowe powinny obejmować całą drogę z Wellesbourne do Stratford. Było by to bezpieczniejsze dla rowerzystów oraz motocyklistów.

Pozdrawiam

Jeśli gdzieś zrobiłem jakieś literówy to popraw :)