W ubiegłym roku z dwóch pól zebrano 300 kwintali zboża. W tym roku z tych pól zebrano tyle samo kwintali zboża, przy czym plon z pierwszego pola wzrósł o 20%, a z drugiego zmalał o 10%. Ile kwintali zebrano w tym roku każdego pola?

Powodzenia! :)

3

Odpowiedzi

2010-01-19T14:19:23+01:00
Pierwsze pole
100% * x = 20% * 100
100x = 2000 / 100
x = 20
100 + 20 = 120
Drugie pole
100% * x = 10% * 200
100x = 2000 / 100
x = 20
200 - 20 = 180
wiec 1 pola 2 pole = 300
czyli 120 + 180 = 300
2010-01-19T14:23:39+01:00
X - zbiory pole I
y - zbiory pole II

x + y = 300
1,2x + 0,9y = 300

x = 300 - y
1,2 * (300 -y) + 0,9y = 300

x = 300 - y
360 - 1,2 y + 0,9y = 300

x = 300 - y
- 0,3y = - 60 / : (-0,3)

x = 300 - y
y = 200

x = 300 - 200
y = 200

x = 100
y = 200

Z pierwszego zebrano 100 kwintali z drugiego 200
Spr
1,2x + 0,9y = 300
1,2 * 100 + 0,9 * 200 = 300
120 + 180 = 300
300 = 300
L= P
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T14:25:09+01:00
Poprzedni rok:
x-zbiory z pierwszego pola
y-zbiory z drugiego pola
Ten rok:
120%x-zbiory z pierwszego pola
90%y-zbiory z drugiego pola

Tworzymy układ równań i obliczamy:
x+y=300
120%x+90%y=300

x=300-y
120x/100+90y/100=300
12(300-y)/10+ 9y/10=300 /*10
3600-12y+9y=3000
-3y=-600 =>y=200, więc x=100

na koniec obliczamy zbiory w tym roku:
12x/10=120kwintali
9y/10=180 kwintali