Zad 1
Oblicz pole powierzchni podstawy , pole powierzchni bocznej i całkowitej graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ,w którym krawędź wynosi 7 cm .krawędź boczna ma długość 12 cm .

Zad 2
Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego o podstawie trójkąta prostokątnego ABC,gdzie /AB/=5cm , /AC/=4cm /BC/=3cm.Wysokość graniastosłupa wynosi 15 cm .Wykonaj rysunek.

Zad 3
Oblicz pole powierzchni bocznej graniastosłupa o podstawie rombu,jeżeli przekątne podstawy wynoszą 6 cm i 8 cm a pole powierzchni całkowitej jest równe 248cm².Oblicz krawędź podstawy tego graniastosłupa jeżeli wysokość bryły wynosi 10 cm

1

Odpowiedzi

2010-01-19T19:16:50+01:00
Zad1:
pole podstawy= 7cm x 7cm= 49cm²
pole boczne= 7cm x 12 cm x 4= 84cm² x 4= 336cm²
pole powierzchni całkowitej = pole boczne + pole podstawy x 2= 336cm²+49cm² x 2=336cm²+98cm²=434cm²

Zad2:
pole podstawy=½ x a x h = ½ x 5cm x 4cm= 10cm²
pole powierzchni całkowitej= 10cm² x 2 + 15cm x 5cm + 15cm x 4cm + 15cm x 3 cm= 20cm² + 75cm² + 60cm² + 45cm² = 200cm²
rysunku nie mam jak wykonać xdd

Zad3:
pole podstawy= ½ x 6cm x 8cm= 24cm²
pole powierzchni bocznej = pole całkowite - pole podstawy x2= 248cm² - 48cm² = 200cm²
pole ściany bocznej = 200cm²/4= 50cm²
krawędź podstawy= pole ściany bocznej/wysokość = 50cm² / 10cm= 5cm
1 5 1