Zadanie 1

Dany jest ciąg liczb całkowitych zakończony liczbą zero, która nie należy do ciągu. Napisz program, który wyznaczy sumę wszystkich liczb ciągu.
Wejście
W pierwszym wierszu wejścia zapisano ciąg liczb całkowitych z zakresu 1..65535 zakończony liczbą zero.
Wyjście
Wyjście zgodnie z przykładem.
Przykład
Dla danych wejściowych:
6 16 5 1 17 0
Poprawną odpowiedzią jest:
45

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:22:25+01:00
NIe pisalo w jakim języku więc rozwiązanie jest w c++

#include <iostream>

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{

int x,suma;
suma=0;

do
{
cin>>x;
suma=suma+x;
} while(x!=0);

cout<<endl<<suma<<endl;

system("PAUSE");
return EXIT_SUCCESS;
}