Odpowiedzi

  • maak
  • Początkujący
2009-09-29T17:41:16+02:00
Człowiek jest istotą społeczną poniewarz znajduje się w pewnym społeczeństwie. Żyje w nim, uczy się, chodzi do kościoła, do kina , czyli robi wszystkie normalne czynności jakie robią ludzie. Społeczeństwo posiada dane terytorióm,kulture , oraz wiele innych wspólnych sotsunków społecznych
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-29T18:56:41+02:00
Człowiek jest istotą społeczną, tzn. poza społeczeństwem nie może się wszechstronnie rozwijać. Jego natura skłania go do życia wśród ludzi. Pod ich wpływem uczy się, kształtuje swoją osobowość, zdobywa wiedzę i umiejętności, poznaje normy i wzorce zachowań, systemy wartości. Dzięki kontraktom z innymi ludźmi współkształtuje niezbędne w życiu społecznym zachowania, przyswaja i twórczo wykorzystuje doświadczenia i wiedzę społeczności, której jest członkiem. Wszystko to dzieje się w ciągu całego życia człowieka, choć szczególnie ważny jest okres jego młodości. W życiu człowieka jako jednostki, a także w życiu zbiorowości ważną rolę odgrywają uczucia, np. radość, gniew, złość, lęk; wartości, np. miłość, prawda, praca, wolność,; motywacja, czyli zespól czynników pobudzających człowieka do działania, by osiągnąć określony cel. Wszystko to wyróżnia człowieka w świecie przyrody, choć stale pozostanie on jej częścią jako istota biologiczna.
1 5 1