Zad1) Jeden z boków równoległoboku jest o 3,5 cm krótszy od drugiego boku. Obwód tego równoległoboku jest równy 31 cm.Oblicz długośći jego boków. zad2) SZkoła za sumę 13800zł zakupiła krzesłą po 70 zł i stoły po 90 zł.Ile zakupiono krzeseł i stolów,jeżeli przy każdym stole stoją 2 krzesła.

2

Odpowiedzi

2009-09-29T17:48:50+02:00
Zad1
a-dluzszy bok
b-krotszy bok

a=b+3,5
2a+2b=31

a=b+3,5
4b+7=31

4b=24
a=b+3,5

b=6
a=9,5
zad2
x-liczba krzesel
y-liczba stolow

x=2y
70x+90y=13800

x=2y
140y+90y=13800

x=2y
230y=13800

y=60
x=120

odp: zakupiono 60 stolow i 120 krzesel
2009-09-29T17:57:48+02:00
31-(3,5 *2)=24
24:4=6

70*2+90=230
13800:230=60
odp.kupiono 60 stołów i 120 krzesel