ZADANIE 1 Przeczytaj tekst źródłowy ze s.208 podręcznika i wykreśl nieprawdziwe fragmenty zdań.

1)Artykuły henrykowskie pozwalały/nie zezwalały na dokonywanie w przyszłości elekcji vivente rege czyli za życia władcy.

2)Król był zobowiązany do rzestrzegania aktu tolerancji religijnej/zapewnienia uprzywieljowanej pozycji religii katolickiej w państwie.

3)W razie nieprzestrzegania przez monarchę praw i przywilejów szlachta yła zwolniona z posłuszeństwa wobec władcy/nadal musiała być królowi posłuszna.

ZADANIE 2 Podkreśl elementy uzbrojenia używanego przez żołnierzy piechoty wybranieckiej.

A-rusznica (długa broń palna)

B- kopia

C- kusza

D- pika

E- szabla

F- maczuga

G- mizerykordia

H- miecz

I- Topór


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2012-03-16T22:52:04+01:00

1. (wypisuję te, które należy wykreślić)

1) pozwalały.

2) zapewnienia uprzywieljowanej pozycji religii katolickiej w państwie

3) nadal musiała być królowi posłuszna.

2.

A, D,E,I 

79 4 79