Odpowiedzi

2010-01-19T14:49:24+01:00
Kraje trzeciego świata to inaczej kraje rozwijające się. Należą do nich głównie kraje Afryki oraz Ameryki Południowej. Kraje te charakteryzowały się słabo rozwijającym się przemysłem. Owe kraje dawniej były koloniami wielkich mocarstw. W krajach trzeciego świata często wybuchały (i wybuchają) wojny domowe, co jest jednym z czynników słabego rozwoju tych państw. Obecnie różne organizacje próbują pomagać tym krajom. Kraje takie charakteryzują się wysoką umieralnością i niskim standardem życia. Problemami w tych krajach są wojny kulturowe.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T14:52:38+01:00
Trzeci Świat (Kraje rozwijające się) to powstałe w okresie zimnej wojny określenie państw nienależących do bloku zachodniego, w którym dominował kapitalizm, ani wschodniego, gdzie dominował ustrój socjalistyczny.
W teorii konwergencji zakładano, że państwa te znajdą się na tej samej linii rozwoju, co państwa Pierwszego i Drugiego Świata w przyszłości. Ze względu na różne interpretacje teorii konwergencji władze obu bloków wywierały naciski na rządy państw Trzeciego Świata na przyjęcie form ustroju kapitalistycznego bądź socjalistycznego.
Obecnie pod pojęciem tym rozumie się najczęściej kraje wyzwolone spod panowania kolonialnego, biedne, o niskim Wskaźniku Rozwoju Ludzkiego (HDI), PKB, z wysoką umieralnością i niskim standardzie życia.


Myślę że to by wystarczyło ; ))
2010-01-19T19:02:41+01:00
Kraje trzeciego świata to inaczej kraje Ktore sie rozwijaja. gŁOWNIE afryka i ameryka poludniowa.Mialy slabo rozwijajacy sie przemysl.Ciagle sa tam wojny domowe, przez co tez slabiej sie rozwijaja. Jest to kraj charakteryzujacy sie Duzym wymieraniem ludzi.