Rozwiąż równania:

a) 4x+3 = 11
b) 2x-9 = 12
c) 6x+4 = 2x+3
d) 5x+5x+3x = 4x+1
e) 10x-3-2x = 3x-13+2x
f) 11-6y = 2y-15+7y+26
g) 3-5z = 2-3z
h) x-4+9-6x = 6x-6
i) 10n-3-2n = 3n-13+2n
j) 4x-3+2x = 8x-3
k) 6x-4-3x = 3x+10+4x
l) 3-5y+4+4y = 25
m) -16+15x+4x-22 = 8x-27
n) 7p-18+3p-28-5p-8p = 2p

na jutro :)) dam naj ;***

3

Odpowiedzi

2010-01-19T14:53:05+01:00
A) 4x+3 = 11
4x=11-3
4x=8 / : 4
x= 2

b) 2x-9 = 12
2x=12+9
2x=21 / :2
x = 10,5

c) 6x+4 = 2x+3
6x-2x=3-4
4x= -1 / 4
x= - 1/4
x=-0,25

d) 5x+5x+3x = 4x+1
5x+5x+3x -4x = 1
9x = 1 / :9
x = 1/9

e) 10x-3-2x = 3x-13+2x
10x - 2x -3x -2x = 3 -13
3x = 10 / :3
x = 10/3
x= 3 1/3 ( trzy i jedna trzecia)

f) 11-6y = 2y-15+7y+26
-6y-2y-7y = -11-15+26
-15y = 0 ( równanie sprzeczne)

g) 3-5z = 2-3z
-5z+3z = -3+2
-2z =-1 / : (-2)
z = 1/2
z= 0,5

h) x-4+9-6x = 6x-6
x-6x-6x = -6-9+4
-11x = -11 /: (-11)
x=1

i) 10n-3-2n = 3n-13+2n
10n-2n-3n -2n = 3-13
3n= 10 / :3
n = 3 1/3 (trzy i jedna trzecia)

j) 4x-3+2x = 8x-3
4x+2x-8x = 3-3
-2x=0 (rownanie sprzeczne)

k) 6x-4-3x = 3x+10+4x
6x-3x-3x-4x = 4 +10
6x- 10x = 14
-4x= 14 /: (-4)
x= - 14/4

l) 3-5y+4+4y = 25
-5y+4y= 25 -3-4
-1y = 18 /: (-1)
y= -18

m) -16+15x+4x-22 = 8x-27
15x+4x-8x=16+22-27
11x=11 /:11
x=1

n) 7p-18+3p-28-5p-8p = 2p
7p+3p-5p-8p-2p= 18+28
-5p =46 / :(-5)
p= -9,2

prosze mam nadzieje że bedzie wszystko dobrze


3 3 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T15:01:09+01:00
A) 4x+3 = 11
4x=11-3
4x=8 //:4
x=2

b) 2x-9 = 12
2x=12+9
2x=21 // :2
x= 10,5

c) 6x+4 = 2x+3
6x-2x=3-4
4x=-1 // :4
x = - 0,25

d) 5x+5x+3x = 4x+1
13x-4x=1
9x=1 // :9
x= jedna dziewiąta

e) 10x-3-2x = 3x-13+2x
8x-3x-2x=-13+3
3x=-10 // :3
x= 3 i jedna trzecia

f) 11-6y = 2y-15+7y+26
-6y - 2y - 7y = -11-15+26
-15y=0
to nie ma rozwiązania..

g) 3-5z = 2-3z
-5z+3z=2-3
-2z=-1 // :-2
z = jedna druga

h) x-4+9-6x = 6x-6
5x-6x = 4-9-6
-x=-11
x=11

i) 10n-3-2n = 3n-13+2n
8n-3n-2n=-13+3
3n=-10 // :3
n = -3 i jedna trzecia

j) 4x-3+2x = 8x-3
6x-8x=-3+3
-2x=0
tego nie da się rozwiązać

k) 6x-4-3x = 3x+10+4x
3x-3x-4x=10+4
-4x=14 // :4
x= -3,5

l) 3-5y+4+4y = 25
-y = 25 - 4-3
-y = 18
y= -18

m) -16+15x+4x-22 = 8x-27
19x-8x=-27+16+22
11x=11 //:11
x=1

n) 7p-18+3p-28-5p-8p = 2p
-3p - 2p = 18+28
-5p = 46 //:5
-p = 9,2
p = -9,2

;)
1 5 1
2010-01-19T15:11:24+01:00
A) 4x+3 = 11
4x=11-3
4x=8/:4
x=2
b) 2x-9 = 12
2x=12+9
2x=21/2
x=10,5
c) 6x+4 = 2x+3
6x-2x=-4+3
4x=-1/4
x=-jedna czwarta
d) 5x+5x+3x = 4x+1
11x=-1/:11
x=-1/11
2 3 2