Dokończ zdanie. Najbardziej lubię gdy nauczyciel jest ..........
Takie zadanie otrzymało dwustu uczniów, 24% uczniów odpowiedziało- sprawiedliwy, 11%- sympatyczny, 20% odpowiedziało- nie jest wymagający i tyle samo uczniów odpowiedziało -jest wymagający. Przeciętnie co dwudziesty uczeń wpisał odpowiedź-nieobecny, a 13 uczniów podało różne inne odpowiedzi. Pozostali uczniowie nie odpowiedzieli na pytanie. Ilu ich było?

Proszę to na jutro...

1

Odpowiedzi

2010-01-19T16:25:24+01:00
24%- sprawiedliwy
24% z 200 = 0,24 razy 200= 48 osób

11%- sympatyczny
11% z 200= 0,11 razy 200= 22 osób

20 % - niewymagający
20 % z 200 = 0,2 razy 200 = 40 osób

20% - wymagający - 40 osób

10- nieobecny
13 - inne powody

48 + 22 + 80 + 23 = 173
200-173=27

Odp. 27 uczniów nie udzieliło odpowiedzi na to pytanie.