Odpowiedzi

2009-09-29T17:50:12+02:00
Ms=Cp*mr/100%
msA=15%*100g/100%=15g | najpierw obliczamy ilość
msB=20%*400g/100%=80g | substancji w każdym z roztworów msC=30%*300g/100%=90g

msD- masa substancji w roztworze po zmieszaniu.
msD=15g+80g+90g=185g |dodajemy wszystkie masy subst.,
mrD=100g+400g+300g=800g |żeby otrzymać masę subst. w 4 rozt
Cp=ms*100%/mr |obliczamy masę r-r 4 dadając masy
CpD=185g*100%/800g=23,125%|pozostałych r-r. i ze wzoru na Cp
|obliczamy stężenie w otrzymanym roztworze
Odp. roztwór po zmieszaniu będzie mi8ał stężenie około 23%