Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • wako
  • Początkujący
2010-01-19T15:20:59+01:00
A) 4 Al + 3 O₂ --> 2 Al₂O₃
czyli do spalenia:
4 * 27g glinu -- potrzeba -- 3 * 32g tlenu
21,6 g glinu ----- x g tlenu

x= 19,2 g tlenu czyli nie wystarczy

b) 2 Zn + O₂ --> ZnO
czyli do spalenia:
2 * 65g cynku -- potrzeba -- 32 g tlenu
13 g cunku ---- x g tlenu

x = 3,2 g tlenu czyli wystarczy
1 4 1