Odpowiedzi

2010-01-19T15:41:02+01:00
1.Namiestnicy sprawowali najwyższą władzę w prowincjach.
Ich kadencja trwała 3 lata. Stanowisko to przejmowali dawni konsulowie lub pretorzy. Wybierani byli przez losowanie. Namiestnicy wykorzystywali ludność podbitą nakładając na nich wysokie podatki, aby móc się wzbogacić.
Pilnował, aby do Rzymu napływały podatki i daniny.

2. Gladiatorzy- niewolnicy, którzy walczyli na arenach w celach na początku religijnych a potem rozrywkowych. Te walki często kończyły się śmiercią któregoś z nich. Publiczność mogła darować zwycięzcy życie, ale to zdarzało się rzadko. Wśród gladiatorów znajdowali się m.in. sieciarze i samnici