W pewnej rodzinie co dwa lata na świat przychodziło dziecko.
a) Ile lat ma teraz najmłodsze, piąte dziecko, jeśli najstarsze dziecko am x lat?
b)b Rok temu najmłodsze, piąte dziecko, miało y lat. Ile alt ma teraz dziecko, które urodziło sie jako trzecie z kolei?

1

Odpowiedzi

2010-01-19T16:42:37+01:00
A )
x -wiek najstarszego dziecka - 10 lat

10 :5 = 2 - wiek najmłodszego dziecka

Odp.Najmłodsze dziecko ma teraz 2 lata.
b) 2 -1 =1 -wiek najmłodszego dziecka w tamtym roku

2 x3 = 6 lat

Odp.Trzecie z kolei dziecko ma teraz 6 lat.
22 2 22