Zad 1

W parti 1000 płaszczy 2% stanowią płaszcze z usterkami ile co najmniej płaszczy z wadami należy usunąć aby w pozostałych było mniej niz 1% z wadami

zad 2

Na działce leśnej założono szkółkę drzewek która zajmuje 8800m² co stanowi 16% całej działki.Resztę przeznaczono na tereny rekreacyjne.Ile hektarów ma łączna powierzchnia działki i jaki % terenu rekreacyjnego stanowi teren przeznaczony na szkółkę.

1

Odpowiedzi

2010-01-19T15:26:15+01:00
Zad2

8800m² - 16%
xm² - 100%
x=8800×100/16=55000[m²]
55000-8800=46200
8800/46200=0.195=19.5% - teren przeznaczony na szkolke stanowi 19.5% terenu rekreacyjnego

Zad1
2% z 1000=20 1% z 1000=10
Co najmniej 11 plaszczy poniewaz:

1000-10=990 20-10=10 wiec 10/990=1.01%
1000-11=989 20-11=9 wiec 9/989=0.91%