Odpowiedzi

2010-01-19T16:04:40+01:00

Witaj

1. 2 CO + O2 = 2 CO2
56g CO wymaga 1 mola O2
11,2g CO -'- x
---------------------------------------------
x=11,2/56 = 0,2 mola O2

2. W fosforanieV ilość at. P jest mniejsza 4 razy niż ilość at. O.
il. at.O wynosi 212x0,302/16=4 at. O o masie 64u.
il. at.P wynosi więc 1 at.P o masie 31u.
Różnica 212 - 64 - 31 = 117u musi przypadać w tej sytuacji na 1 atom trójwartościowy o masie molowej 117u- ale takiego brak- lub 3 atomy metalu jedniowartościowego o masie 39u. Jest to potas K, a wzór jest K3PO4

5 2 5