Pierwiastki.
Być może dla niektórych jest to proste, ale ja niestety jestem tak lewa z matmy ze łohoho ;D

Oblicz:
a) pierwiastek z: 121, 36/49, 1 i 17/64, 0,004, 1.21, 25 do potęgi 2

b) pierwiastek 3 stopnia z: 216, 1/8, 1 i 64/64, 0.001, 0.216, 27 do potegi 3

c) pierwiastek z: 196, 3 stopnia 0.008, 2 i 14/25, 3 stopnnia 125/216, 1.96, 3 stopnia z 64 do potegi 3

d) pierwiastek z: 225, 3 stopnia z 64, 4 stopnia 16, 5 stopnia z 243, 6 stopnia z 10 do potęgi 6, 6 stopnia z 100 do potegi 6

e)mnożenie w pierwiastkach-pierwiastek: 49*9, 1.21*0.04, 144*0.0009, 3 stopnia 8*27, 3 stopnia 64 * 125

f)pierwiastek 12 * pierwiastek3, pierwiastek 2 *pierwiastek 0.72, pierwiastek 0.27 * pierwiastek 3, pierwiastek 3 stopnia 2 * pierwiastek 3 stopnia 32, pierwiastek 3 stopnia 20 * pierwiastek 3 stopnia 50

g)(pierwiastek 9*16) do potęgi 2, (pierwiastek 3 stopnia 4*5*6) do potęgi 3, (pierwiastek 4 stopnia 28 * pierwiaastek 0.1) do potęgi 4, (pierwiastek 5 stopnia 18 * pierwiastek 5 stopnia 10) do potęgi 5 (pierwiastek 6 stopnia 7*7*2) do potęgi 6

h) pierwiastek 1.69*100, pierwiastek 3 stopnia 1000*0.008, pierwiastek 2 * pierwiastek 18, pierwiastek 3 stopnia 4 * pierwiastek 3 stopnia 16, (pierwiastek 7 stopnia 0.4 * pierwiastek 7 stopnia 2.5) do potęgi 7

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-29T19:36:06+02:00
A) pierwiastek z: 121=11,
36/49=6/7,
1 i 17/64=81/64(to cały czas pierwiastek)=9/8,
0,004, = 0,004 nie chce wyjść, więc przypuściłem, że pewnie chodzi o 0,04, a wtedy wynikiem będzie 0,2
1.21,=1,1
25 do potęgi 2=25

b) pierwiastek 3 stopnia z:
216=6
1/8=1/2
1 i 64/64,=128/64=tu nie jestem pewien/4
0.001, = 0,1
0.216,=0,6
27 do potegi 3= 27

c) pierwiastek z: 196=14
, 3 stopnia 0.008, =0,2
2 i 14/25, =64/25=8/5
3 stopnnia 125/216,= 5/6
1.96, =1,4
3 stopnia z 64 do potegi 3=64

d) pierwiastek z: 225, =15
3 stopnia z 64, =4
4 stopnia 16, =2
5 stopnia z 243,=3
6 stopnia z 10 do potęgi 6, =10
6 stopnia z 100 do potegi 6=100

e)mnożenie w pierwiastkach-pierwiastek:
49*9,=pierw z 441=21
1.21*0.04, =(tu już bez pierwiastka)1,1*0,2=0,22
144*0.0009,=(tu też bez pierw)12*0,003=0,036
3 stopnia 8*27,= (bez pierw)2*3=6
3 stopnia 64 * 125= (bez pierw)4*5=20

f)pierwiastek12 * pierwiastek3, =pierw z 36=6
pierwiastek 2 *pierwiastek 0.72, =pierw z 1,44=1,2
pierwiastek 0.27 * pierwiastek 3,=pierw z 0,81=0,9
pierwiastek 3 stopnia 2 * pierwiastek 3 stopnia 32,= pierw 3 stopnia z 64=4
pierwiastek 3 stopnia 20 * pierwiastek 3 stopnia 50=pierw 3 stopnia z 1000=10

g)(pierwiastek 9*16) do potęgi 2, = 9*16=144
(pierwiastek 3 stopnia 4*5*6) do potęgi 3, = 4*5*6=20*6=120
(pierwiastek 4 stopnia 28 * pierwiaastek 0.1) do potęgi 4,=28*0,1=2,8
(pierwiastek 5 stopnia 18 * pierwiastek 5 stopnia 10) do potęgi 5=18*10=180
(pierwiastek 6 stopnia 7*7*2) do potęgi 6=7*7*2=49*2=98

h) pierwiastek 1.69*100, =pierw z 169=13
pierwiastek 3 stopnia 1000*0.008,=pierw 3 stopnia z 8=2
pierwiastek 2 * pierwiastek 18,= pierw z 36=6
pierwiastek 3 stopnia 4 * pierwiastek 3 stopnia 16,=pierw 3 stopnia z 64=4
(pierwiastek 7 stopnia 0.4 * pierwiastek 7 stopnia 2.5) do potęgi 7=0,4*2,5=1

Wydaje mi się,że dobrze. Przy mnożeniu pierwiastków możesz zarówno usunąć pierwiastki i wtedy pomnożyć liczby, albo mnożyć pod znakiem pierwiastka, a potem zamienić to na zwykłą liczbę;) Pozdrawiam
4 5 4
2009-09-29T19:41:23+02:00
A) √121=11
√36/49= 6/7,
√1 17/64
√81/64=9/8=1 1/8
√0,04=0,2
√1,21=1,1
√25²=√625=25

b)
∛216=6
∛1/8=1/2
∛128/64
∛0,216=0,6
∛27³=27

c)
√196=14
∛0,008=0,2
√64/25=8/5=1 3/5
∛125/216=5/6
√1,96=1,4
∛64³=64

d)
√225, =15
∛64, =4
4 stopnia 16, =2
5 stopnia z 243,=3
6 stopnia z 10⁶=10
6 stopnia z 100⁶=100

e)
49*9,=√441=21
√1,21*√0.04, =1,1*0,2=0,22
√144*√0.0009,=12*0,003=0,036
∛8*27,= 2*3=6
∛64 * 125=4*5=20

f)
√12 * √3, =√36=6
√2 *√0.72, =√1,44=1,2
√0.27 * √3,=√0,81=0,9
∛2 * ∛32,=∛64=4
∛20 *∛50=∛1000=10

g)(√9*16) do potęgi 2, = 9*16=144
(∛4*5*6) do potęgi 3, = 4*5*6=20*6=120
(pierwiastek 4 stopnia 28 *√0.1) do potęgi 4,=28*0,1=2,8
(pierwiastek 5 stopnia 18 * pierwiastek 5 stopnia 10)⁵=18*10=180
(pierwiastek 6 stopnia 7*7*2)⁶=7*7*2=49*2=98

h) √1,69*100, =√169=13
∛1000*0.008,=∛8=2
√2 *√18,=√36=6
∛4 * ∛16,=∛64=4
(pierwiastek 7 stopnia 0,4 * pierwiastek 7 stopnia 2.5) ⁷=0,4*2,5=1
5 5 5