Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T15:52:27+01:00
ZASTOSOWANIE REAKCJI REDOKS W ŻYCIU CODZIENNYM:
-rdzewienie metali (utlenianie metalu pod pływem tlenu)
-spalanie paliw tj.benzyna, ropa,gaz ziemny (ogrzewanie pomieszczeń,jazda samochodem)
-fotosynteza
-oddychanie komórkowe-rozkład spożywanych substancji chemicznych ( wypity alkohol przez człowieka)

REAKCJA REDOKS to proces w wyniku którego między dwiema substancjami następuje zmiana elektronów.Wiąże się ona ze zmianami stopni utlenienia pierwiastków wchodzących w skład tych substancji. Reakcje redoks są inaczej nazywane reakcjami utleniania i redukcji.Dzięki reakcjom redoks możliwe jest istnienie życia na ziemi, rozwój roślin i zwierząt, wszelkie przemiany zachodzące w materii nieożywionej oraz wiele innych.
20 3 20