Odpowiedzi

2010-01-19T15:44:47+01:00
Nazwa tego hasła odnosi się więcej niż do jednego pojęcia:
Adaptacja-zmiana w celu przystosowania do nowych warunków
W fizjologii:Przystosowanie się organizmu żywego do życia w nowych dla niego, trwale zmienionych warunkach bytowych.
W psychologi:Dostosowanie zachowania do wymogów sytuacji i środowiska.
W socjologii:Przystosowanie się jednostki społecznej do nowych warunków społecznych i kulturowych.