Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-19T15:33:18+01:00
Jakobini - radykalnie lewicowy nurt ideologiczny, reprezentujący terrorystyczną i totalitarną odmianę demokracji, biorący swoją nazwę od francuskich „jakobinów”, tj. członków największego i w najwyższym stopniu stymulującego rewolucję francuską klubu politycznego, którego przywódcy, na czele z Maksymilianem Robespierre`m, osiągnęli 1793-94 pełnię władzy w I Republice Francuskiej jako Komitet Ocalenia Publicznego, doprowadzając do apogeum rządy Terroru; sensu largo – wszystkie ruchy lewicowe, nawiązujące do metod i ideologii jakobinów francuskich, a zwłaszcza do ich antymonarchizmu, antychrystianizmu oraz uzasadniającej terroryzm doktryny.
3 1 3