Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-19T15:35:56+01:00
Instrukcję iteracyjną FOR - „dla” (pętlę) stosuje się zwykle w celu wykonania pewnej grupy instrukcji w przypadku, gdy liczba powtórzeń jest znana w danym miejscu programu. Instrukcja FOR może mieć jedną z dwu następujących postaci: for zmienna:=wyrażenie1 to wyrazenie2 do instrukcja lub for zmienna:=wyrażenie1 downto wyrazenie2 do instrukcja Zmienna, zwana zmienna sterującą, musi być zmienną typu całkowitego, natomiast wyrazenie1 i wyrażenie2 muszą być zgodne w sensie przypisania z typem zmiennej sterującej. Instrukcja występująca po słowie kluczowym do może być dowolną instrukcją prostą lub strukturalną, wtedy wymaga użycia konstrukcji begin ... end;. Instrukcja FOR jest realizowana następująco
a) oblicza się wartości wyrażeń: wyrażenie1, wyrażenie2
b) sprawdza się, czy wartość zmiennej jest:
 mniejsza lub równa wartości wyrażenia2, gdy pętla zawiera słowo to
 większa lub równa wartości wyrażenia2, gdy pętla zawiera słów downto
c) jeżeli warunek ten jest spełniony to wykonywany jest punkt c), a w przeciwnym wypadku pętla kończy swoje działanie i wykonywana jest następna instrukcja po pętli FOR.
d) następuje wykonanie instrukcji prostej lub strukturalnej
e) zmiennej sterującej przypisuje się:
 następną wartość w przypadku, gdy pętla zawiera słowo to
 poprzednią wartość w przypadku, gdy pętla zawiera słowo downto
f) powrót do punktu b)