1.Najstarszym z trojga dzieci państwa Liczmańskich jest Jaś, który ma teraz x lat.Dwa lata po Jasiu urodziła się jego siostra, a 5 lat temu urodził się młodszy brat. Ile lat mają razem dzieci państwa Liczmańskich? Zapisz odpowiedź w jak najprostszej postaci.

2. Zapisz dowolną sumę algebraiczną której wartość liczbowa dla x=3 i y=-2 wynosi 7.

3. jakimi jednomianami należy zastąpić puste miejsca?
a) -6a<do potęgi drugiej> + __ + 8a + __ - 7= 8a<do potęgi drugiej> - 7
b) -x<do potęgi drugiej> + __ -- 2x + __ - 3 + __ = x<do potęgi drugiej> - x

4. Wykonaj działania.
a) a+(a-b)
b) 2x-(x+4)
c) 7-(-x+6)
d) -(x+4)+(x-5)
e) 1-(t=p)-(t-2)
f) -(-y+2)+(-2y-4)

5. Zapisz w jak najprostszej postaci.
a) abc-(abc-(-xyz-(xyz-abc)))
b) s<do potęgi drugiej>t-(st<do potęgi drugiej>-(s<do potęgi drugiej>t-(st<do potęgi drugiej>-s<do potęgi drugiej>t)))
c) x<do potęgi drugiej>yz-(xy<do potęgi drugiej>z-(xyz<do potęgi drugiej>-(x<do potęgi drugiej>yz-xy<do potęgi drugiej>z)))

6. Wyłącz wspólny czynnik przed nawias.
a) 5x+10y
b) 4m+4
c) 3a-3
d) 5xy-x
e)-6a<do potęgi drugiej> - 2a
f) 6a<do potęgi drugiej> - 12ab
g) <jedna druga> xy - <jedna druga> x
h) <jedna trzecia> a<do potęgi drugiej> b + <jedna dziewiąta> ab<do potęgi drugiej>
i) 2xyz-4x<do potęgi drugiej>y<do potęgi drugiej>z + xyz<do potęgi drugiej>
j) stv<do potęgi drugiej> - stv+ tv<do potęgi drugiej>

1

Odpowiedzi

2010-01-19T15:43:02+01:00
4.a)2a-b
b)2x-x-4=x-4
c)7+x-6=x+1
d)-x-4+x-5=-9
e)1-t+p-t+2=3-2t+p
f)y-2-2-4=y-8

2.3x+y=7
4 5 4