Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T18:46:06+01:00
-Emilio. To prawda,że urodziłaś się 13 listopada 1806 roku?
-Tak, Moi rodzice byli wtedy w Wilnie.
-Czy Twoja matka Anna von der Mohl, twój ojciec Franciszek Ksawery i Twoje obydwie rodziny były osiadłe w Kurlandii oraz w Inflantach Polskich.?
-Tak, to prawda. Moja matka była kobietą wykształconą.Nie było to dzieciństwo szczęśliwe, ponieważ ojciec prowadził hulaszczy tryb życia.W roku 1815 między moimi rodzicami doszło do ostatecznego spięcia, po którym matka opuściła wileński dom, birąc mnie ze sobą.
-A gdzie zamieszkałyście po opuszczeniu Wilna?
-Zamieszkałyśmy w majątku Liksna w okolicach Dyneburga w Inflantach Polskich, należącym do mojego wuja i mojej ciotki- Izabeli Zyberk-Plater.Wychowywałam się z kuzynami Ludwikiem
i Kazimierzem.
-W latach 1824-1829 dużo podróżowałaś zarówno po Inflantach, jak i po Litwie i Białorusi.Gdzie ostatnią przed powstaniem odbyłaś podróż?
-Do Warszawy, Częstochowy i Krakowa.
- Co się działo w 1830 roku?
- Zmarła moja matka.
- Jej śmierć była dla Ciebie ciężkim przeżyciem.
- Tak.
- Pisali o Tobie różni poeci. Czy możesz nam ich wymienić?
- Kard. Justin, Twampley, Pepoli, Buchner, Ortlep, Veit i Adam Mickiewicz w wierszu Śmierć pułkownika.
- Zostałaś także umieszczona w 1931 oraz w 1936 na banknotach. O jakich nominałach byly to banknoty?
-20-złotowe,a w 1940 roku na 50-złotowe.
-Dziękuję Ci bardzo i życzę Miłego Dnia.
-Dziękuję i nawzajem.
- Dowidzenia
- Dowidzenia
13 4 13