Pilne !! Proszę o pomoc
Referat pt: " Jak kryzys (wahania koniunkturalne) wpływa na gospodarkę Polski?"
min 2 str A4, na poniedziałek

podpowiedź: firmy, jak wyszły z kryzysu, zyskały czy upadły??
cos w tym stylu?? Pomóżcie !!!!!

daje najjjj...
Proszę o pomoc

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T10:07:41+01:00
Kryzys oznacza załamanie procesu wzrostu w gospodarce rynkowej.Widocznym przejawem kryzysu przemysłowego jest ostry spadek popytu,a za nim:produkcji i zatrudnienia,w końcu cen artykułów przemysłowych i płac realnych.Przejawem kryzysu agrarnego jest spadek cen produktów rolnych [ze względu na małą koncentrację produkcji,zazwyczaj szybszy i głębszy niż w innych działach gospodarczych].Kryzys stanowią nieodłączny element gospodarki opartej na masowej,zmechanizowanej produkcji.Ich występowanie obserwowano w Europie już od końca XVIII w.Największy kryzys w dziejach cywilizacji zachodniej rozpoczął się w pażdzierniku 1929 krachem na giełdzie nowojorskiej i do wybuchu II wojny światowej gospodarki najwyżej rozwiniętych krajów nie powróciły do stanu sprzed kryzysu,pewną poprawę zauważono od 1933,gdy w wielu krajach wprowadzono politykę interwencjonizmu państwowego [kontrola cen i strategicznych dziedzin gospodarki,roboty publiczne,zamówienia zbrojeniowe,świadczenia socjalne itp.].Współcześnie najwięszy kryzys wybuchł na przełomie 1973-1974,po gwałownej podwyżce cen ropy naftowej przez kraje OPEC.Duże deficyty bilansów płatniczych krajów importujących ropę spowodowały osłabienie kursów walut,z drugiej strony ogromne lokaty petrodolarów [waluty otrzymane ze sprzedaży ropy] spowodowały kryzys systemu walutowego.

Mam tylko takie informacje odnośnie kryzysu,pochodzą one z mojej pracy,ale mam nadzieję,że wykorzystasz je też do swojej,możesz ją też pozmieniać.POZDRAWIAM.
1 5 1