Odpowiedzi

2010-01-19T15:54:10+01:00
Przyspieszenie (normalne) to przyspieszenie, którego doznaje ciało na skutek działania siły lub jej składowej prostopadłej do wektora prędkości ciała. Kierunek i zwrot tego przyspieszenia jest zgodny z kierunkiem i zwrotem tej siły. W wyniku przyspieszenia normalnego nie zmienia się wartość prędkości, tylko jej kierunek.
a=delta v przez t
2010-01-19T15:54:16+01:00
Wielkość fizyczna wyrażająca zmianę prędkości w czasie.
zapisywane jako 'a'
2010-01-19T15:56:38+01:00
Przyspieszenie to przyrost prędkości w jednostce czasu
a = ΔV/t
ΔV = V₂ - V₁
V₁ - prędkość początkowa
V₂ - prędkość końcowa
Np. przyspieszenie a = 2 [m/s²] oznacza, że w ciągu każdej sekundy prędkość wzrasta o 2m/s