Odpowiedzi

2010-01-19T19:16:07+01:00
R=2P/(a+b+c)
P=1/2ah

Wysokość dzieli podstawę na 2 równe części, więc:
32/2 = 16
wysokość obliczamy z tw. Pitagorasa:
16² + h² = 20²
256 + h² = 400
h² = 400 - 256 = 144
h = 12
P=1/2*32*12=192

r=384/(20+20+32)=384/72=5⅓

Odległość od wierzchołka (górnego):
12 -5⅓ = 6⅔

Odległości od wierzchołków przy podstawie są równe:
obliczam z tw. Pitagorasa
16² + (5⅓)² = x²
256 + 256/9 = x²
x²= 256 + 28⁴/₉
x² = 284⁴/₉
x = 2⅔√71
32 4 32
  • Użytkownik Zadane
2010-01-19T22:39:48+01:00
R=2P/(a+b+c)
P=1/2ah
32/2 = 16
16² + h² = 20²
256 + h² = 400
h² = 400 - 256 = 144
h = 12
P=1/2*32*12=192

r=384/(20+20+32)=384/72=5⅓
12 -5⅓ = 6⅔

16² + (5⅓)² = x²
256 + 256/9 = x²
x²= 256 + 28⁴/₉
x² = 284⁴/₉
x = 2⅔√71
10 3 10