Jak w zdaniu odróżnić przymiotnik o rzeczownika
-nazwy,cechy.
Odszukaj wymienione części mowy.Zapytaj o przymiotnik i rzeczownik.
1.Masz zupełną słuszność
2.Podobały się słuszne rady
3.Wszyscy podziwiaj jego uprzejmość
4.Wszyscy lubią uprzejme dziecko
5.Ciekawość jest matką wynalazków
6.To była bardzo ciekawa historia

2

Odpowiedzi

2010-01-19T16:07:09+01:00
Przymiotnik od rzeczownika, można odróżnic w latwy sposób.
rzeczownik jest określany przez przymiotnik np..

rzeczowniki: książka, kot, mężczyzna, łóżko , samochód, smutek, płacz

przymiotniki: ciekawy, bury, wysoki, wygodny, szybki, wielki, głośny

zgodnie z tym , ze przymiotnik określa rzeczownik, powstają:

ciekawa książka, bury kot , wysoki mężczyzna, wygodne łóżko, szybki samochód, wielki smutek, głośny płacz..


rzeczownik odpowiada na pytania kto, co, kim, czym

przymiotnik natomiast odpowiada na pytania : jaki, jaka, jakie, czyj, czyja, czyje,ktory, ktora, ktore, ile, czego ,z czego?

A TERAZ ZADANKO :)

Odszukaj wymienione części mowy.Zapytaj o przymiotnik i rzeczownik.

1.Masz zupełną słuszność
-rzeczownik [co?] słuszność
-przymiotnik [jaką?] zupełną

2.Podobały się słuszne rady
-rzeczownik [co?] rady
-przymiotnik [jakie?] słuszne

3.Wszyscy podziwiają jego uprzejmość
-rzeczownik [co?] uprzejmośc
-przymiotnik {czyją?} jego

4.Wszyscy lubią uprzejme dziecko
-rzeczownik [co?] dziecko
-przymiotnik [jakie?] uprzejme

5.Ciekawość jest matką wynalazków
-rzeczownik [co?] ciekawość, [kim?] matką , [czego?] wynalazków

6.To była bardzo ciekawa historia
-rzeczownik [co?] historia
-przymiotnik [jaka?] ciekawa
2010-01-19T16:08:05+01:00
1. słuszność (co?) rzeczownik, zupełną (jaką?) przymiotkin
2. rady (co?) rzeczownik, słuszne (jakie?) przymiotnik
3. uprzejmość (co?), brak przymiotnika
4. dziecko (kogo?, co?) rzeczownik, uprzejme (jakie?) przymiotnik
5. ciekawość (co?) matką (kim?) wynalazkow (czego?) wszystko rzeczowniki
6. historia (co?) rzeczownik, ciekawa (jaka?) przymitonik