Prztłumacz zdania , ale proszęę bez żadnych translatorówww !!
; DD
1. Goście gratulowali mi z okazji urodzin .
2. Czy zapłaciłeś już za bilety ?
3. Album stał tutaj w regale .
4. Napisałeś już e-maila ?
5. Kiedy wybudowano waszą szkołę ?
6. On szukał długo tej książki .
7. Ona pojechała autobusem do miasta .
8. Ona zadzwoniła na straż pożarną .
9. Nauczyciel pytał ucznia długo przy tablicy .
10. W Niemczech rozmawiają tylko po niemiecku .
11. Włochy zawsze go fascynowały .
12. Moja Siostra studiowała w Paryżu 4 lata .
13. Dzieci zostały dzisiaj w domu .


Jak ktoś nie wie , to niech nie korzysta z żadnego rodzaju ttranslatorów i najlepiej bzdur nie piszee ; dd!
Proszęę ja wass ; ]]

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-19T16:06:27+01:00
1. Gäste gratulierten mir zu Deinem Geburtstag.
2. Haben Sie sich bereits für Tickets bezahlt?
3. Album wurde hier im Rack.
4. Bereits geschrieben eine E-Mail?
5. Wenn Ihre Schule gebaut?
6. Er sah für eine lange Zeit für dieses Buch.
7. Sie fuhr mit dem Bus in die Stadt.
8. Sie rief die Feuerwehr.
9. Der Lehrer fragte ein Student an der langen Tafel.
10. In Deutschland, sie sprechen nur deutsch.
11. Italien hat ihn immer fasziniert.
12. Meine Schwester war das Studium in Paris für 4 Jahre.
13. Die Kinder wurden zu Hause heute.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T16:11:34+01:00
1. Goście gratulowali mi z okazji urodzin . Gäste gratulierten mir zu Deinem Geburtstag.
2. Czy zapłaciłeś już za bilety ? Haben Sie sich bereits für Karten bezahlt?
3. Album stał tutaj w regale . Album wurde hier im Rack.
4. Napisałeś już e-maila ? Bereits geschrieben eine E-Mail?
5. Kiedy wybudowano waszą szkołę ? Wenn Ihre Schule gebaut?
6. On szukał długo tej książki . Er sah für eine lange Zeit für dieses Buch.
7. Ona pojechała autobusem do miasta . Sie fuhr mit dem Bus in die Stadt.
8. Ona zadzwoniła na straż pożarną . Sie rief die Feuerwehr.
9. Nauczyciel pytał ucznia długo przy tablicy . Der Lehrer fragte ein Student an der langen Tafel.
10. W Niemczech rozmawiają tylko po niemiecku . In Deutschland, sie sprechen nur deutsch.
11. Włochy zawsze go fascynowały . Italien hat ihn immer fasziniert.
12. Moja Siostra studiowała w Paryżu 4 lata . Meine Schwester war das Studium in Paris für 4 Jahre.
13. Dzieci zostały dzisiaj w domu . Die Kinder wurden zu Hause heute.