Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T16:15:39+01:00
Prawo o miastach
- udział 24 przedstawicieli miast w Sejmie, ale tylko z głosem doradczym
- możliwość mieszczan do nabywania ziemi
- powstaje samorząd w miastach
- będą mogli piastować niższe urzędy
- nietykalność osobista (wolność osobista mieszczan)

reforma Skarbowa
szlachta i duchowieństwo płacą podatek
podatek z dóbr królewskich

Konstytucja 3 Maja (1791)
- Polska monarchią dziedziczną
- zniesiono liberum veto i wolną elekcję
- trójpodział władzy
- władza ustawodawcza w rękach sejmu
- władzę wykonawczą sprawował król
- władza sądownicza w rękach sąsiadów ziemskich, miejskich i Trybunału Koronnego
- chłopi pod opieką prawa
- zlikwidowano podział Rzeczypospolitej
17 4 17