Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-19T16:12:06+01:00
Narzędzie to urządzenie służące do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy stanowiące wyposażenie człowieka lub maszyny. Większość prostych narzędzi jest maszynami prostymi. Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie wykonać "gołymi rękami", lub ułatwia to, co może wykonać sam. Narzędziami posługują się też niektóre gatunki zwierząt.

Jednym z kryteriów podziału procesów cywilizacyjnych jest rodzaj materiałów używanych na narzędzia:

* epoka kamienia: narzędzia były wykonywane z kości i rogów zwierząt, z drewna, kamienia,
* epoka brązu: ok. 2000 p.n.e. zaczęto stosować narzędzia miedziane i brązowe,
* epoka żelaza: ok. 1000 p.n.e. weszły w użycie narzędzia żelazne.

Najwcześniejszymi narzędziami były kije, kamienie, kości w postaci naturalnej, dobierane odpowiednio do zamierzeń. Następnie zaczęto narzędziom nadawać formy lepiej dostosowujące je do potrzeb. Na przestrzeni wieków nastąpiło ogromne zróżnicowanie narzędzi, dostosowywanych do różnorodnych rzemiosł i gałęzi przemysłu.

Zależnie od wybranego kryterium rozróżnia się narzędzia:

* według dostosowania do zadań:
o uniwersalne,
o specjalne;
* według rodzaju napędu:
o ręczne,
o zmechanizowane (np. wiertarka),
o maszynowe (stanowiące wyposażenie maszyny np. do pracy na obrabiarkach);
* według przeznaczenia:
o nazywane od rodzaju obróbki: np. tokarskie, ślusarskie, kuźnicze,
o nazywane od profesji użytkownika: np. szewskie, krawieckie, stolarskie,
o nazywane od rodzaju obrabianego materiału: np. do metalu (stali), do drewna,
o nazywane od sposobu obróbki: np. skrawające, ścierne.

Specjalną grupę stanowią narzędzia pomiarowe.
41 1 41