Sorry, miała być MATEMATYKA, a wzięłem MUZYKA ;)
UWAGA: do kazdego zadnia musza być obliczenia

zad.1 W większym kubku było 1.5 raza wiecej sokuniż w mniejszym. Jacek wypił ¾ soku z mniejszego kubka, a Marcin 4/5 soku z większego kubka. W którym kubku zostało więcej soku?

zad.2 Zredukuj wyrazy podobne:
a.) 2 - 2a + 3
b.) 2a + 3b + 3a - 2b
c.) 2y + 6y + 4x - 2x
d.) 2x - 3 - 6x - 10
e.)x + 2x + (-6) + x - 4
f.) 2ab + 6 - ab - (-3)
g.) 3x² + 2y² - 6x² - 2y²
h.) 3,5b + 2,4c - 0,6c - 0,5b
i.) 3x² + 2x + 1 + x - 4x² - 2
j.) 2m² - 3mn - n + mn + 3n - m²

1

Odpowiedzi

2010-01-19T17:24:48+01:00
Zadanie 1
x- sok w mniejszym kubku
1,5x- sok w mniejszym kubku
¼x=0,25x- sok w mniejszym kubku po wypiciu
1/5*1,5=0,3x- sok w większym kubku po wypiciu
więcej soku było w większym kubku

zad.2
a.) 2 - 2a + 3=-2a+2+3=-2a+5
b.) 2a + 3b + 3a - 2b=2a+3a+3b-2b=5a+b
c.) 2y + 6y + 4x - 2x=8y+2x
d.) 2x - 3 - 6x - 10=2x-6x-3-10=-4x-13
e.)x + 2x + (-6) + x - 4=x+2x+x-6=4x-6
f.) 2ab + 6 - ab - (-3)=2ab-ab+6+3=ab+9
g.) 3x² + 2y² - 6x² - 2y²=3x²- 6x²+ 2y²- 2y²=-3x²
h.) 3,5b + 2,4c - 0,6c - 0,5b=3,5b-0,5b+2,4c-0,6c=3b+1,8c
i.) 3x²+ 2x + 1 + x - 4x² - 2=2x+x+3x²-4x²+1=3x-x²+1
j.) 2m² - 3mn - n + mn + 3n - m²=2m²-m²-n+3n-3mn +mn ==m²+2n-2mn