Odpowiedzi

2010-01-19T16:14:06+01:00
Przez dotyk :
*Jezeli ciało dotkniemy przedmiotem naelektryzowanym ujemnie to ciało naelektryzuje sie ujemnie.
*Jeżeli ciało dotkniemy przedmiotem naelektryzowanym dodatnio to ciało naelektryzuje się dodatnio.

Przez tarcie :
Podczas tarcia ciała elektryzują się jedno dodatnio a drugie ujemnie. Ciało ktore traci elektrony elektryzuje sie dodatnio a ciało kitore pobiera elektrony elektryzuje się ujemnie.

Przez indukcję :
*Jeżeli do ciała zbliżymy przedmiot naelektryzowany ujemnie to ciało naelektryzuje się dodatnio.
*Jeżeli do ciała zbliżymy przedmiot naelektryzowany dodatnio to ciało naelektryzuje się ujemnie.
2010-01-19T16:14:09+01:00
*dotyk
*indukcja
*tarcie (pocieranie)