1. Wymień potencjalne katastrofy i awarie, jakie mogą wystąpić w Twoim regionie. Po 5 przykładów. Uzasadnij wybór!
2. Wymień potencjalne zagrożenia naturalne, jakie mogą wystąpić w Twoim regionie. Po 5 przykładów. Uzasadnij wybór!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-20T09:07:40+01:00
1 powodzie
2 pożary
3 niedobór wody pitnej
4 odpady
5 zanieczyszczenia powietrza


1 hałas
2 degradacja obszarów zieleni
3 odpady zwierzece i roślinne
4 nieumiejętne gospodarowanie odpadami
5 nieumiejętne gospodarowanie nawozami