Proszę o przetłumaczenie tego tekstu na język angielski Efekt cieplarniany jest skutkiem nadmiernego nagromadzenia się gazów ziemnych spowodowanego między innymi spalaniem paliw kopalnych, wypalaniem lasów i rozwojem przemysłu. Pomimo że teraz jego skutki są dla nas nieodczuwalne za kilka lat mogą dać nam się mocno we znaki w postaci między innymi katastrof ekologicznych. Ostatnio dużo mówi się o topnieniu lodowców. Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy jakie mogą być skutki tego zjawiska. Najgroźniejszym z nich będzie podniesienie się poziomu mórz i oceanów co spowoduje zalanie części lądów. Wody z topniejących lodowców wystarczyłyby aby pod wodą znalazły się takie miasta jak Gdańsk czy Londyn. Innym istotnym skutkiem efektu cieplarnianego będzie ocieplenie się klimatu o około od 1 do 5 stopni. Spowoduje to zwiększenie terenów pustyń, stepów czy sawann. Sami widzimy że konsekwencje efektu cieplarnianego mogą być dla nas bardzo niekorzystne a nie trzeba dużego wysiłku aby temu zapobiec. Wystarczy jedynie ograniczyć spalanie węgla i paliw a także zastąpić ropę naftową gazem ziemnym i wprowadzić nowe technologię do przemysłu aby przyszłe pokolenia mogły się cieszyć zdrowym i spokojnym życiem na ziemi.

1

Odpowiedzi

2010-01-19T16:23:17+01:00
The greenhouse effect is the result of excessive accumulation of gas caused by the earth, inter alia, the burning of fossil fuels, burning forests and industrial development. Although nowits implications are for us nieodczuwalne a few years can give us much in the characters in the form of, inter alia, environmental disasters. Recently a lot of talk about the melting glaciers. Many people do not realize what could be the effects of this phenomenon. The most dangerous of them will raise the level of the seas and oceans which will cause flooding of land. Water from melting glaciers to be sufficient under the water found in cities like Gdańsk and London. Another important effect of the greenhouse effect will climate warming of about 1 to 5 degrees. This will increase the area of deserts, steppes and savannas. Ourselves that we see the consequences of the effect greenhouse can be very detrimental to us and you do not need a big effort to prevent this. Just simply reduce the burning of coal and fuel as well as replace crude oil, natural gas and to introduce new technology to industry so that future generations can enjoy a healthy and peaceful life on earth.

Nie jestem pewna;D
Ale racze dobrze ;))
1 5 1