Odpowiedzi

2010-01-20T16:46:46+01:00
1) Działalność w tzw. "podziemiu", czyli organizacjach, których członkowie nie zgadzali się z doktryną państwa i dążyli do uzyskania niepodległości.
2) Walka z propagandą państwową przez wydawanie podziemnych gazet.
3) Strajki i protesty, co dawało do zrozumienia aparatowi państwowemu, że ludzie nie zgadzają się z ówczesną formą państwa.