Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-20T12:41:38+01:00
Kraking to proces technologiczny stosowany do przeróbki ciężkich frakcji ropy naftowej na oleje i benzynę.
Metoda ta polega na rozpoczęciu kontrolowanego rozkładu długich łańcuchów węglowodorów zawartych w ciężkich frakcjach ropy naftowej, na związki o krótszych łańcuchach węglowych, takich jakie są w benzynie i oleju napędowym. W reakcjach chemicznych zachodzących podczas krakingu pękają pojedyncze wiązania chemiczne pomiędzy atomami C–C z jednoczesnym wytworzeniem wolnych rodników,które w dalszych reakcjach tworzą oczekiwane związki o skróconych łańcuchach. Ponadto, podczas tych reakcji powstają produkty uboczne tj: metan,koks, nienasycone węglowodory . Sposoby zainicjowania reakcji pękania wiązań są różne:
metoda termiczna (kilkaset stopni C)
z użyciem promieniowania jonizującego( metoda radiacyjna)
z użyciem katalizatora (np. wodór)
Często reakcje te zachodzą pod zwiększonym ciśnieniem rzędu kilku-kilkunastu MPa


1 3 1