Odpowiedzi

2010-01-20T21:35:40+01:00
Oznaczmy jako przyprostokątne a, b ( gdzie b jest szukane)
i przeciwprostokątną c.

Należy rozwiązać układ dwóch równań
a+c = 50
c²-a²= 100

a= 50-c
c² - (50-c)² = 100

c²-(2500-100c +c²)=100
c²-2500+100c-c²=100
100c=2600/:100
c=26

a= 50 -26
a=24
Mamy a i c, teraz należy z Tw. Pitagorasa obliczyć b

a²+b²=c²
b²=c²-a²
b²=26²-24²
b²=676-576
b²=100
b=10

Druga przyprostokątna ma długość 10 cm.