Napisz równania reakcji otrzymywania podanych soli czterema wybranymi metodami
a)Ca(NO3)2
b) BaCl2
c)K3PO4

ps. te liczby są pisane indeksem na dole

Uzupełnij cząsteczkowe równania reakcji otrzymywania soli podaną metodą. Napisz te równania w postaci jonowej i skróconej jonowo.
metoda sól I +kwas I = sól II +kwas II

ps taki znak oznacza strzałkę w dół \/

a)Pb(NO3)2+HCl=.........+...........
b).......+........=CuS\/ + HCl
c)FeCl3 + H3PO4= ..........+..........

1

Odpowiedzi

2010-01-19T19:20:27+01:00
Metody:
kwas + wodorotlenek -> sól + woda
metal + kwas -> sól + wodór
kwas I + sól I -> kwas II + sól II
zasada I + sól I -> zasada II + sól II
a)Ca(NO3)2
2HNO₃ + Ca(OH)₂ -> Ca(NO₃)₂ + 2H₂O
Ca + 2HNO₃ -> Ca(NO₃)₂ + 2H₂
2HNO₃ + CaSO₄ -> Ca(NO₃)₂ + H₂SO₄
2KNO₃ + Ca(OH)₂ -> Ca(NO₃)₂ + 2KOH
b) BaCl2
2HCl + Ba(OH)₂ -> BaCl₂ + 2H₂O
Ba + 2HCl -> BaCl₂ + 2H₂
2HCl + BaSO₄ -> BaCl₂ + H₂SO₄
2KCl + Ba(OH)₂ -> BaCl₂ + 2KOH
c)K3PO4
H₃PO₄ + 3KOH -> K₃PO₄ + 2H₂O
6K + 2H₃PO₄ -> 2K₃PO₄ + 3H₂
H₃PO₄ + 3KNO₃ -> K₃PO₄ + 3HNO₃
3KOH + FePO₄ -> K₃PO₄ + Fe(OH)₃

sól I +kwas I = sól II +kwas II

a)Pb(NO3)2+2HCl= PbCl₂\/ + 2HNO₃
Pb 2+ + NO3 2- + 2K+ + 2Cl- -> PbCl₂ + 2H+ + 2NO3-
Pb 2+ + 2Cl- -> PbCl₂

b)H₂S + CuCl₂=CuS\/ + 2HCl
2H+ + S2- + Cu2+ + 2Cl- -> CuS + 2H+ + 2Cl-
S2- + Cu2+ -> CuS

c)FeCl3 + H3PO4= FePO₄\/ + 3HCl
Fe3+ + 3Cl- + 3H+ + PO4 3- -> FePO₄ + 3H+ + 3H-
Fe3+ + PO4 3- -> FePO₄
1 1 1