1.Nazwij nastepujące wyrażenia.:
a)x+y
, b)a-b
, c)a*b*c ,
d)<tutaj jest ułamek>m/n ,
e)2*(a+b)
f) 3+a²<potęga 2>,
g) (a*b*b*c+a*c)
h) x<potęga2> -2
i)(a-b):4
zadanie 4.)Napisz następujące wyrażenia algebraiczne.
a)suma liczb m i n
B)suma liczb -7 i x
c)róznica liczn b i c
d)róznica liczb a i -⅓
e)iloczyn liczb 10 i z
f) iloczyn liczby x i do kwadratu liczby y
g) iloraz liczb k i l
h)iloraz sumy liczb a i b przez ich róznicę.
i) Kwadrat róznicy liczb x i y
j) sześcian sumy liczb c i d

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T16:44:15+01:00
A]suma liczb x i y
b]różnica liczb a i b
c]iloczyn liczb a,b,c
d]iloraz liczb m i n
e]iloczyn liczby 2 i sumy liczba i b
lub podwojona suma liczb a i b
f]suma liczby 3 i kwadratu liczby a
g]suma iloczynu liczb a,b,c i iloczynu liczb a i c
h]druga potęga liczby x jest wieksza od liczby -2
i]iloraz róznicy liczb a i b i liczby 4
zad.4]
a]m+n
b]-7+x
c]b-c
d]a-(-⅕_
e]10z
f]xy²
g]k:l
h](a+b):(a-b)
i](x-y)²
j](c+d)³

17 4 17
2010-01-19T16:45:26+01:00
1.
a. suma liczby x i liczby y
b. różnica liczby x i liczby y
c. iloczyn liczby a przez liczbę b przez liczbę c
d, iloraz liczby m przez liczbę n
e. iloczyn liczby 2 i sumy liczb a i b
f. suma liczby 3 i kwadratu liczby a
g. iloczyn liczb a, b, b, sumy a i b i liczby c
h.różnica kwadratu liczby x i liczby a
i. iloraz różnicy liczb a i b przez liczbę 4
4.
m+n
-7+x
b-c
a-(-⅓)=a+⅓
10*z
x*y²
k*l
(a+b):(a-b)
(x-y)²
(c+d)³

Ale łątwe!
Jak najbardziej dobrze!


43 4 43