Proszę te osoby które,wiedzą na pewno jak to zrobić!!!

1 zad.Jacek i Wojtek mają razem 400 znaczków.Gdyby Jacek oddał Wojtkowi 15 znaczków to mieliby wówczas tyle samo.Jle znaczków ma Jacek,a ile Wojtek?
2 zad.Spośród 4 liczb,każda następna jest o 4 mniejsza od poprzedniej.Iloczyn pierwszej i drugiej z nich jest o 224 większy od iloczynu trzeciej i czwartej.Jakie to liczby?
3 zad.Znajdź trzy liczby takie,żeby ich suma wynosiła 90 i aby pierwsza liczba stanowiła 0,4 drugiej,a druga ⅝ trzeciej.

to jest z tamatu>zastosowanie równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

2

Odpowiedzi

2010-01-19T16:50:06+01:00
1.x - znaczki Jacka
y- znaczki Wojtka

x + y = 400
x - 15 = y +15

x + y = 400
x - y = 15 + 15
____________________
2x = 270
x = 135

x= 135
135 + y = 400

x= 135
y = 400 - 135

x=135
y=365
1 1 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T16:55:02+01:00
X - ilość znaczków Jacka
y - ilość znaczków Wojtka
x + y = 400 ----> y = 400 - x
x -15 = y + 15
-----------------
y = 400 - x
x -15 = 400 - x +15
---------------------------
2x = 430 ---> x = 215
y = 400 - 215 = 185
Odp. Jacek ma 215 znaczków, a Wojtek 185.
z.2
Dane są liczby
x, x-4, x -8, x -12
x *(x -4) = (x-8)*(x-12) + 224
x² - 4x = x² -12x -8x + 96 +224
16x = 320
x = 20
Odp. Te liczby, to : 20,16,12,8

z.3
x - III liczba
(5/8)x - II liczba
0,4*(5/8)x - I liczba
0,4 = 2/5

(2/5)*(5/8) x + (5/8)x + x = 90
(1/4 )x + (5/8)x + x = 90
(2/8)x + (5/8)x +(8/8)x = 90
(15/8) x = 90
x = 90 *(8/15) =6*8 = 48 - III liczba
(5/8)x = (5/8) *48 = 5*6 = 30 - II liczba
0,4*30 = 12 - I liczba
Odp.Te liczby , to: 12,30,48.