Odpowiedzi

2010-03-11T20:23:15+01:00
Polesie Lubelskie leży na południowy wschód od Niziny Mazowieckiej. Jest to niewielki skrawek rozległej krainy, zwanej Polesiem, przeważająca część leży na terytorium Ukrainy i Białorusi. W krajobrazie Polesia Lubelskiego przeważają równiny z dużą ilością bagien, torfowisk i jezior. Nie są jeziora krasowe. Polesie Lubelskie ze względu na dużą ilość bagien i mało żyzne gleby jest krainą dość słabo przekształconą przez człowieka. Jest tu mniej gruntów ornych niż na innych obszarach nizin, więcej łąk i pastwisk. Sporo jest też tu lasów. Na terenach suchszych rosną bory sosnowe, zaś na podmokłych terenach m.in. łęgi olchowe z rosnącą w nich głównie olchą czarną.Na części Polesia Lubelskiego utworzono Poleski Park Narodowy, gdzie żyją m.in. żółwie błotne. Głównym miastem Polesia Lubelskiego jest Włodawa.
16 3 16