Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T16:44:50+01:00
Melioracja - zabiegi mające na celu trwałe polepszenie rolniczych zdolności produkcyjnych gleb, wykonywane za pomocą zabiegów melioracyjnych.

Do zabiegów tych zaliczamy: drenowanie ceramiczne i PVC, wykonywanie rowów nawadniająco-odwadniających, budowę zbiorników retencyjnych, regulację rzek, ochronę przeciwpowodziową, nasadzenia roślinnością terenów zalewowych i nieużytków rolnych (fitomelioracje).

Rodzaje:

melioracje wodne - regulują stosunki wodne w glebie przez odwadnianie i nawadnianie
agromelioracje - polepszają glebę przez długo działające zabiegi uprawowe (marglowanie gleb)
fitomelioracje - przez zalesianie stoków itp.
8 3 8
2010-01-19T16:47:38+01:00
Melioracje sa to róznorodne zabiegi techniczne regulujące poziom wód.Odprowadzają one nadmiar wody z łąk i doprowadzaja na pola. Powoduja równiez zbytnie osuszenie gruntów, likwidacje cennych i ważnych dla zachowania równowagi ekologicznej zbiorników wodnych.
34 4 34