Zad 1 PISZAC PIERWIASTEK I LICZBE MAM NA MYSLI ZE JEST POD PIERWIASTKIEM KTO PIERWSZY DAM NAJ!
Oblicz :
a ) pIERWIASTEK 8 RAZY pierwiastek 2
b)pierwiastek 0.2 razy pierwiastek 5
c) pierwiastek 0.32 razy pierwiastek 2
d)pierwiastek jedna siodma (W ułamku) razy cztery siodme ( w ulamku)
e) pierwiastek piec osiemnastych w ulamku razy jedna dziesiata w ulamku
f) pierwiastek dwie siodme(ulamek) razy pierwiastek czternascie
g) pierwiastek 25 (nad pierwiastek 3 ) razy pierwiastek 5 nad pierwiastkiem 3
h)pierwiastek 2 nad pierwiastkiem trzy razy pierwiastek 32 nad pierwiastkiem 3
i) pierwiastek minus 2 nad pierw.(3) razy pierwiastek minus 0.004 nad 3
j) pierwiastek 0.003 nad pierw. 3 razy pierwiastek 9 nad pierw. 3
k) pierwiastek jedna czwarta (W ulamku ) nad pierw.3 razy minus jedna druga nad pierw .3
l) w ulamku 108/3 nad pierw .3 razy minus (w ulamku ) 2/3 nad pierw. 3


Zad 2
Oblicz(tu dzielenie)


a) w pierwiastku 12 podzielic pierwiastek3
b) pierw.72 podzielic pierw 2
c)pierw 1,28 podzielic pierw.2
d)pierw 0.9 podzielic pierw 0.1
e) pierw jedna piata (ulamek) podzielic na 5/4 ulamek
f) pierw cztery siodme podzielone na pierw. siedem dziewiatych
g) pierwiastek 24 nad pierwiastkiem 3 podzielone prze pierwiastek trzy nad pierwiastkiem 3

g) pierw.0.5 nad pierw.3 podzielone przed pierw 4 nad pierw 3
i) pierwiastek 1,6 nad pierw 3 podzielone przez 0.0002 nad pierwiastkiem 3
j)pierw mins jedna czwarta nad pierw 3 podzielone przez minus dwie 27 (ulamek) nad pierwiastekiem 3

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-19T20:35:09+01:00
A ) pIERWIASTEK 8 RAZY pierwiastek 2
√8 * 2 = √16 = 4
b)pierwiastek 0.2 razy pierwiastek 5
√0,2 * 5 = √1 = 1
c) pierwiastek 0.32 razy pierwiastek 2
√0,32 * 2 = √0,64 = 0,8
d)pierwiastek jedna siodma (W ułamku) razy cztery siodme ( w ulamku)
√1/7 * 4/7 = √4/49 = 2/7
e) pierwiastek piec osiemnastych w ulamku razy jedna dziesiata w ulamku
√5/18 * 1/10 = √1/36 = 1/6
f) pierwiastek dwie siodme(ulamek) razy pierwiastek czternascie
√2/7 * 14 = √28/7 = √4 = 2
g) pierwiastek 25 (nad pierwiastek 3 ) razy pierwiastek 5 nad pierwiastkiem 3
³√25 * ³√5 = ³√125 = 5
h)pierwiastek 2 nad pierwiastkiem trzy razy pierwiastek 32 nad pierwiastkiem 3
³√2 * ³√32 = ³√64 = 4
i) pierwiastek minus 2 nad pierw.(3) razy pierwiastek minus 0.004 nad 3
³√2 * ³√-0,004 = ³√-0,008 = ³√-8/1000 = ³√1000/8)⁻¹ = (10/2)⁻¹= (5)⁻¹ = 1/5
j) pierwiastek 0.003 nad pierw. 3 razy pierwiastek 9 nad pierw. 3
³√0,003 * ³√9 = ³√0,027 = ³√27/1000 = 3/10
k) pierwiastek jedna czwarta (W ulamku ) nad pierw.3 razy minus jedna druga nad pierw .3
³√1/4 - ³√-1/2 = (1/4)³ - [(-2)⁻¹]³ = 1/4³ - (-2)⁻³
l) w ulamku 108/3 nad pierw .3 razy minus (w ulamku ) 2/3 nad pierw. 3
³√108/3 - ³√2/3 = ³√108/3 - 2/3 = ³√106/3


Zad 2
Oblicz(tu dzielenie)
a) w pierwiastku 12 podzielic pierwiastek3
√12 : √3 = √12/3 = √4 = 2
b) pierw.72 podzielic pierw 2
√72 : √2 = √72/2 = √36 = 6
c)pierw 1,28 podzielic pierw.2
√1,28 : √2 = √0,68 = 0,8
d)pierw 0.9 podzielic pierw 0.1
√0,9 : √ 0,1 = √ 9 = 3
e) pierw jedna piata (ulamek) podzielic na 5/4 ulamek
√1/5 : 5/4 = √ 1/5 * 4/5 = √ 4/25 = 2/5
f) pierw cztery siodme podzielone na pierw. siedem dziewiatych
√4/7 : √ 7/9 = √4/7 * 9/7 = √ 36/49 = 6/7
g) pierwiastek 24 nad pierwiastkiem 3 podzielone prze pierwiastek trzy nad pierwiastkiem 3
³√24 : ³√3 = ³√8 = 2
g) pierw.0.5 nad pierw.3 podzielone przed pierw 4 nad pierw 3
³√0,5 : ³√4 = ³√ 0,125 = 0,5
i) pierwiastek 1,6 nad pierw 3 podzielone przez 0.0002 nad pierwiastkiem 3
³√1,6 : ³√0,002 = ³√8000 = 20
j)pierw mins jedna czwarta nad pierw 3 podzielone przez minus dwie 27
(ulamek) nad pierwiastekiem 3
³√-1/4 : ³√ 2/27 = ³√-1/4 * 27/2 = ³√- 27/8 = -3/2
2 3 2